«
  1. Anasayfa
  2. İngilizce-Türkçe Hikayeler
  3. Fearless Prince

Fearless Prince

ottoman-stories

Ottoman Stories – Yavuz Sultan Selim

Ottoman stories consist of stories of successful princes, and this is the story of Yavuz Sultan Selim. Sultan II. You will read sultan stories about Beyazıt’s son.


Yavuz Sultan Selim was just a five-six-year-old boy. He was doing archery practice in the garden of the palace in Amasya. He was beyond the length of the bow, but at this age he had begun to hit what he threw.

Yavuz Sultan Selim henüz beş-altı yaşlarında bir çocuktu. Amasya’da sarayın bahçesinde okçuluk talimi yapıyordu. Yay boyunu aşmıştı ama bu yaşta attığını vurmaya başlamıştı.

His father, Sultan II. Beyazit was watching him from behind a tree. When Yavuz hit the target with his last arrow, he couldn’t stand it; He came out of his hiding place and hugged his son: “May God give you strength, my son.

Babası Sultan II. Beyazıt bir ağacın arkasından onu izliyordu. Yavuz son oku ile hedefi vurduğunda dayanamadı; saklandığı yerden çıktı ve oğluna sarıldı: “Allah sana güç kuvvet versin oğlum.

But why are you alone?” Little Selim was amazed, “I am not alone, my father is Sultan ; God is everywhere!” The answer he received surprised Beyazıt, but he did not show it.

Ama neden yalnızsın?” Küçük Selim şaşırmış, “Yalnız değilim, babam Sultan; Allah her yerde!” Aldığı cevap Beyazıt’ı şaşırttı ama belli etmedi.

The garden of the palace was decorated with great trees. It was no different from the forest. “My son,” said Sultan Beyazıt, “don’t wander around here alone. We have enemies. God forbid; they may want to do you a disservice!” Salem paused.

Sarayın bahçesi ulu ağaçlarla süslenmişti. Ormandan hiçbir farkı yoktu. “Oğlum,” dedi Sultan Beyazıt, “buralarda yalnız dolaşma. Düşmanlarımız var. Allah korusun; sana kötülük yapmak isteyebilirler!” Salem durakladı.

Then, he drew his little sword, which he had not left with him since he was two years old, and said: “Father! We did not tie this sword for decoration. We know how to protect ourselves if necessary. Besides, who would dare to enter the garden of the palace when the heart of the enemy on the other side of the world trembled for fear of our father?”

Sonra iki yaşından beri yanından ayırmadığı küçük kılıcını çekti ve şöyle dedi “Baba! Biz bu kılıcı süs olsun diye bağlamadık. Gerekirse kendimizi nasıl koruyacağımızı biliyoruz. Hem dünyanın öbür ucundaki düşmanın yüreği babamızın korkusundan titrerken sarayın bahçesine girmeye kim cesaret edebilir ki?”

II. Beyazit was stunned. There was something about him that no one else had. He had grown ahead of his time, his mind was beyond his grasp. While taking Selim by the hand and taking him to the palace; “I have no doubts, this boy will do whatever he can to become a sultan in the future.

II. Beyazıt şaşkına dönmüştü. Onda başka kimsede olmayan bir şey vardı. Zamanının ötesinde büyümüştü, aklı kavrayışının ötesindeydi. Selim’in elinden tutup saraya götürürken; “Hiç şüphem yok, bu çocuk ileride padişah olmak için elinden geleni yapacaktır. 

Now I must pave the way for him to the throne.” That’s what he thought, the day came when Prince Selim knew how to get what he wanted and became the Ottoman’s Yavuz Sultan Selim.

Şimdi ona taht yolunu açmalıyım.” İşte böyle düşündü, gün geldi Şehzade Selim istediğini elde etmesini bildi ve Osmanlı’nın Yavuz Sultan Selim’i oldu.


Yorumlarınız bizim için çok önemli. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz, Yorum Yazmayı Unutmayın! 

İngilizce Türkçe hikayeler


Hikayeler Kategori

Kısa Hikayeler
İbretlik Hikayeler
Dini Hikayeler
Aşk Hikayeleri
Başarı Hikayeleri
Korku Hikayeleri
Gerçek Yaşam Hikayeleri
Sizden Gelen Hikayeler
İngilizce Türkçe Hikayeler
Yaşam Tadında Kısa Hikayeler (Youtube)

İlginizi Çekecek Hikayeler

Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *