«
  1. Anasayfa
  2. İngilizce-Türkçe Hikayeler
  3. Once upon a time

Once upon a time

" Once upon a time" isimli

Once upon a time

” Once upon a time” isimli İngilizce Türkçe hikaye A1 seviye ve başlangıç seviyesi “success story” ingilizce hikayedir, sitemizde ingilizce Türkçe hikayeler okuya bilirsiniz


Once upon a time.. there was a person coming to a new Village… relocating…

Bir varmış bir yokmuş.. yeni bir köye gelen biri varmış… yer değiştirmiş…

and He was wondering if you would like it there,

ve orayı isteyip istemediğini merak ediyordu,

So He went to a zen master been asked:

o bir zen ustasına gitti  sordu:

“Do you think I would like it In this Village? are the people nice?”

“Sence Ben Bu köyü Seve bilir miyim? insanları iyi mi?”

the master asks back:

usta Geri cevap verir:

“How were the people in the town where you came from?”

“Geldiğiniz kasabadaki insanlar nasıldı?”

“They were nasty and greedy they were angry ,Endless for cheating and stealing” set the newcomer.

“Hile yapmak ve çalmak için, Kötü ve aç gözlüydüler, öfkeliydiler, ” yeni gelenleri de ayarlıyorlardı.”

“Those are exactly the type of people we have in this Village”, said zen master

“Bu köyde de tam da böyle insanlar var”, dedi zen ustası.

A day later, another newcomer to the Village Visited the master and ask the same question:

Bir gün sonra, köye yeni gelen bir kişi daha Ustayı ziyaret etti ve aynı soruyu sordu:

To which the master asked: “How were the people in the town where you come from?”

Usta sordu: “Geldiğiniz kasabadaki insanlar nasıldı?”

“they were sweet And live in harmony, They cared for one another..

“Tatlıydılar ve uyum içinde yaşıyorlardı, Birbirlerine değer veriyorlardı..

and for the land, They respected each other and they were Seekers of spirit,” he replied.

ve toprak için birbirlerine saygı duydular ve onlar  iyi ruhun Arayıcılarıydılar” diye yanıtladı.

“Well, Those are exactly the type of people We have in this Village.” said the master.

“Güzel, onlar tam da bu Köyde sahip olduğumuz türden insanlar.” dedi usta.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

You see life…. in your life!

kendi hayatını Yaşadığın hayatta  görürsün!

Whatever you see in the world, The world will seeing you.

Sen Dünyayı nasıl görürsen, dünya da seni öyle görecektir.

See hope, see Good, see love,

Umudu gör, İyiyi gör, aşkı gör,

and the world will see the same in you.

ve dünya da sende aynısını görecektir

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

But if you only see the nasty Equity part of people

Ama eğer insanların sadece kötü yanlarını görürseniz

that is what They will seeing you

onlarında sende görecekleri o olur

So be good to the world and the world will be good to you

Bu yüzden dünyaya iyi davran ve dünya da sana iyi davransın

give love To the world and the world will give love to

dünyaya sevgi ver ve dünya da sana sevgi versin

you this is there to do motivation

sen bu motivasyonu yapmak için oradasın

Stories thanks for reading…. And stay happy

Hikayeleri okuduğunuz için teşekkürler… Ve hep mutlu kal….


İngilizce Türkçe hikayeler


Hikayeler Kategori

Kısa Hikayeler
İbretlik Hikayeler
Dini Hikayeler
Aşk Hikayeleri
Başarı Hikayeleri
Korku Hikayeleri
Gerçek Yaşam Hikayeleri
Sizden Gelen Hikayeler
İngilizce Türkçe Hikayeler
Yaşam Tadında Kısa Hikayeler (Youtube)

İlginizi Çekecek Hikayeler

Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *